مقالات

معنای ازدواج چیست؟

ازدواج نوعی رابطه است و اصولا زندگی یعنی برقراری رابطه برای پاسخ گفتن به ضرورتها. در ازدواج ما دو نوع نیاز را باید برطرف کنیم
نیاز جنسی که خیلی مهم است
نیاز روحی – روانی که آن هم به نوبه خود مهم است.

ادامه مطلب ...
مهارتهای زندگی چیست؟

مهارتهای زندگی چیست؟

توانایی مقابله با استرس، توانایی حل مسأله، تفکر انتقادی، تفکر خلاق، حل مسأله، تصمیم گیری، روابط بین فردی، ارتباط مؤثر، همدلی و خودآگاهی را بشناسید.

ادامه مطلب ...