مشاوره کودک

شکل گیری شخصیت افراد

امروزه ثابت شده است که 80 درصد از شخصیت و حتی گاها اختلالات رفتاری افراد در دوران کودکی و تا هشت سالگی شکل می گیرد لذا دوران کودکی بسیار مهم و حائز اهمیت است که والدین باید از آگاهیهای لازم جهت روش های صحیح فرزندپروری و آموزش و تربیت کودک برخوردار باشند.

مشاوره کودک در مرکز مشاوره نیک همراه

مشاوره کودک از حساسیت و ظرفیت بالایی برخوردار است

در جلسات مشاوره با کودکان زیر 7 سال علت رشد ناکافی مهارت های کلامی و فرآیندهای ذهنی به صورت غیر مستقیم از طریق ازمون های فرافکن نظیر ترسیم نقاشی و ابزارهای تشخیصی دیگر می باشد. در جلسات مشاوره تکنیکهای رفتار درمانی و بازی درمانی، کار درمانی و موسیقی درمانی انجام می شود و تکنیکهای رفتار درمانی در جهت ایجاد یا افزایش رفتارهای مطلوب و یا کاهش و خاموش سازی رفتارهای نامطلوب به والدین آموزش داده می شود.

یک جلسه مشاوره به همراه پیش پرداخت آنلاین